Sjalsmasketabell

Tabell, diagram og regneark over antall masker pr. rad og totalt antall strikkede masker for trekantsjal med fire masker økning pr. rette rad.

Filene vises i Google documents, og du trenger ikke å ha Googlekonto for å se dem. Under "File" øverst til venstre kan du velge å skrive ut eller laste ned dokumentet.

Regnearket kan du velge å laste ned i f.eks. excel eller calc, og da kan du lett endre hvor mange masker du starter med. Husk at ev. kantmasker skal inkluderes!


Tabell 


Diagram


Regneark (Google-dokument)


Alt sammen baserer seg på et trekantet sjal med fire masker økning på hver rette rad. Rette rader er oddetallsrader, og tabell og diagram bruker åtte masker på første rad som utgangspunkt. Men om du starter med tolv, er det bare å legge til fire på alle summene. 

Tabellen kan også brukes "baklengs", hvis sjalet starter med størst antall masker, så lenge det felles fire masker på hver rette rad, altså i snitt to masker pr rad.

Så, hvordan få svar?

Når er jeg halvveis?
Ta utgangspunkt i tabell eller diagram eller regneark. 

Sjekk oppskriften for hvor mange rader sjalet ditt har totalt, f.eks. 98. 


98 rader gir totalt 10192 masker å strikke (ikke besvime nå, det går fortere enn du tror). Det vi si at du er halvveis når du har strikket 5096 masker. 

Let i tabellen eller på diagrammet etter den raden som er nærmest, det vil si rad 68 med 5032 masker. 


Ergo: Du bør ha halvparten av garnet igjen når du starter på rad 69. Litt før, helst, med mindre du er ualminnelig glad i spenning i hverdagen. 

Den samme øvelsen kan selvfølgelig gjøres med en tredjedel, en fjerdel osv., så du kan ganske raskt se om garnet forsvinner i riktig tempo. 

Hvor mye garn trenger jeg til den ytterste borden?
Nok en gang: Totalt antall rader, la oss si 95. 


Sjekk hvilken rad ytterborden starter på, f.eks. 81. 


Totalt antall masker er da 9596, og antall fram til borden er 7048. 

Dermed er borden 9596 - 7048 = 2548 masker. Det vil si nesten en fjerdedel av totalen. (Orker ikke finregne, men det lar seg gjøre hvis du kan tenke eller har en god kalkulator.) 

Det samme regnestykket kan selvfølgelig brukes til andre deler av sjalet, hvis du vil bytte farge på en mønsterrapport, f.eks., eller lurer på hvor mye garn du trenger til en ekstra omgang med mønster.